مسلم اسدپور

نزدیک شدن زانو ها در زمان اسکات

مسلم اسدپور

تفاوت لیفت کانونشنال و لیفت سومو

مسلم اسدپور

چند آسیب شایع ورزشی

مسلم اسدپور

سیستم 21 تکراری

مسلم اسدپور

پلانک را اشتباه نزن

مسلم اسدپور

تاثیر حالت پنجه پا بر عضلات جلو ران

مسلم اسدپور

شیوه اجرای هیپ تراست

مسلم اسدپور

تکنیک صحیح زیر بغل سیم کش