حرکات قدرتی » 15 نکته در مورد عضله‌سازی و افزایش قدرت

۱- در هر جلسه تمرین، حداکثر ۲-۳ حرکت سنگین چند مفصلی بگنجانید؛          

۲- تعداد حرکات تمرینی خود را در هر جلسه به ۴-۵ حرکت محدود کنید؛

۳- اکثر افراد در هفته صرفاً نیازمند ۲، ۳ یا ۴ روز تمرین می‌باشند؛

۴- به مدت طولانی‌ به قصد افزایش رکورد خود تمرین نکنید؛    

۵- بین تمرین دادن عضلات پشت، سینه و سر شانه توازن و تعادل ایجاد کنید؛       

۶- جلوبازو و پشت‌بازوی خود را بیش از اندازه تمرین ندهید. این کار باعث التهاب تاندون‌ها می‌شود؛

۷- تمام عضلات بدن خود را قدرتمند سازید؛

۸- تمرین زیاد صرفاً در برخی موارد منجر به‌ نتایج مطلوب می‌شود؛         

۹- حتی اگر فقط به قصد افزایش قدرت، تمرین می‌کنید، برای عضله‌‌سازی باید رنج تکرار‌ها و انجام فرم صحیح حرکات را به جان بخرید؛          

۱۰- اگر هدف شما فقط عضله‌سازی است، نیازمند یک زیرسازی قدرتمند هستید؛    

۱۱- اگر نوجوان هستید نیازی به شمارش میزان کالری‌ها نیست. هروقت احساس گرسنگی کردید به میزان کافی‌ و دلخواه تغذیه کنید؛

۱۲- اگر وزن شما باعث آزار شما می‌شود، برای تحرک بهتر به کاهش وزن خود بپردازید؛

۱۳- قالب‌ها و الگوهای تمرینی فقط نقطه‌ای برای شروع هستند، نه یک نقشه‌ی کامل راه؛

۱۴- برنامه‌های غذایی نیز یک نقطه‌ی شروع هستند که به‌مرور نیاز به تغییرات دارند؛          

۱۵- بر اساس نیاز‌های‌تان به تکامل تدریجی‌ برنامه‌ی خود بپردازید.