حرکات هوازی » تنفس صحیح در حین ورزش

1- چنانچه با وزنه تمرین می‌کنید، هنگامی‌که نیروی بیشتر وارد می‌کنید، باید نفس‌تان را بیرون بدهید. یادتان باشد، هنگامی‌که زور می‌زنید باید نفس‌تان را بیرون داده یا اصطلاحاً بازدم کنید.    

2- در حین تمرینات کاردیو، هنر آرام نفس کشیدن را بیاموزید! ورزش‌تان را به مدت ۵ دقیقه با شدت کم شروع کنید. از بینی‌تان تنفس کنید. حالا شدت تمرین را به سطح دلخواه افزایش دهید، اما به ادامه‌ی تنفس از بینی‌تان مثل قبل ادامه دهید. سعی کنید شکم‌تان را شل نگاه داشته و نفس‌های عمیق بکشید، به‌طوری‌که قبل از بیرون دادن نفس، پُر شدن شکم‌تان را با هوا حس کنید.

3- در حین تمرینات باید به آرامی و از بینی، نفس عمیق بکشید. باید پُر شدن هوا در شکم‌تان را حس کرده، و قبل از اینکه دوباره نفس بکشید، هوای داخل شکم‌تان را به کلی خارج کنید.   

فراموش نکنید هنگام تمرین، هیچگاه نفس خود را حبس نکنید، این کار می‌تواند فشار زیادی به قلب شما وارد كند.