حرکات قدرتی » فرق تمرین بدنسازی با دمبل، هالتر و دستگاه در چیست؟

1- مزیت‌های تمرین با دستگاه‌های استاندارد

- فراگیری دامنه‌ی صحیح و کنترل‌شده‌ی حرکت؛

- ایمنی؛         

- تقویت تاندون‌ها؛         

- افزایش حجم عضلات.              
2- مزیت‌های تمرین با هالتر

- به‌کارگیری وزنه‌ی سنگین‌تر؛      

- افزایش حجم عضلات؛

- افزایش نقص تقارن دوطرفه‌ی بدن.           
3- مزیت‌های تمرین با دمبل

- شکل‌دهی بیشتر به عضلات؛      

- افزایش حجم عضلات؛  

- رفع نقص و تقارن؛

- فراگیری اجرای صحیح حرکات.