حرکات قدرتی » در تمرینات قدرتی لازم است بدانید که:

ثابت نگهداشتن برنامه‌ی ورزشی از رایج‌ترین اشتباهاتی است که ممکن است انجام دهید. در حقیقت، اگر شما یک برنامه‌ی ورزشی را بارها و بارها انجام بدهید، ماهیچه‌های شما به سادگی با آن خو می‌گیرند. در صورتی‌که اگر شما عضلات خود را متناوباً تحت حرکات و فعالیت‌هایی با زوایای مختلف قرار دهید، شمار بسیار زیادتری از رشته‌های عضلانی شما به فعالیت وادار شده و نتیجه‌ی بسیار بهتری از نظر تناسب و قدرت به‌دست خواهید آورد.

برای رفع این اشتباه، برای هر گروه از عضلات، ۲ یا ۳ تمرین اضافی دیگر یاد بگیرید که در زوایای مختلف و با وسایل متفاوت انجام شوند.         

بهتر است فهرست حرکت‌های خود را گسترش دهید، به‌طوری‌که قادر باشید کل حرکت‌های خود را هر ۶ تا ۸ هفته عوض کنید.