تمرینات ورزشی و بدنسازی » زمان ورزش کردن

زمان درست برای ورزش کردن، 3-2 ساعت بعد از غذا خوردن و زمان غلط برای ورزش کردن، هنگامی است که گرسنه‌ هستید؛ چراکه ورزش در حین گرسنگی باعث لاغری و خشکیدگی پوست خواهد شد.