هورمون ها » هورمون چیست؟

هورمون ماد‌ه‌ای شیمیایی است که در غدد درون‌ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می‌ریزد.          
در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد:

1- هورمون‌‌های استروئیدی مانند هورمون‌های جنسی؛

2- هورمون‌های آمینو اسیدی.

گیرنده‌‌های هورمون‌‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌‌های هدف، و گیرنده‌‌های هورمون‌‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.           
معروف‌ترین هورمون‌های بدن شامل هورمون‌های انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمون‌های تیروئید، پاراتورمون، کلسی‌تونین، کورتیزول، لپتین، هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون، رنین، آلدوسترون، آنژیوتانسین، هورمون ضد ادراری، اکسی‌توسین و پرولاکتین می‌باشند که در زیر به شرح برخی از مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.