ویتامین ها » ویتامین‌های چربی‌سوز کدامند؟

1- منیزیم

کمبود منیزیم باعث میل به قند و شیرینی می‌شود.

2- پتاسیم

کمبود پتاسیم با سوخت‌وساز بدن تضاد دارد و توانایی بدن را برای شکستن مواد غذایی کاهش می‌دهد.   
3- کلسیم

کمبود کلسیم آنزیم‌هایی را که در فرآیند سوخت‌و‌ساز بدن شرکت می‌کنند غیرفعال می‌کند.