مکمل های ورزشی » خواص پروتئین وِی

1- حفظ عضله و تأمین پروتئین موردنیاز ورزشکاران؛   

2- افزایش سایز و قدرت عضله؛    

3- کاهش‌دهنده‌ی گرسنگی؛        

4- مقابله با استرس؛      

5- ارتقاء سیستم ایمنی.