برنامه غذایی » ارتباط صبحانه با متابولیسم

متابولیسم بدن صبح‌ها، آهسته است؛ برای جبران آن باید صبحانه‌ی‌ کاملی صرف کنید. افرادی که صبحانه نمی‌خورند، چربی و غذاهای پُرکالری، بیشتر در بدن‌شان جذب شده و چاق می‌شوند.