رژیم غذایی » قند یا چربی؟ کدام یک برای رژیم شما مضرتر است؟

هر گرم قند، دارای ۴ کیلوکالری و هر گرم چربی دارای ۹ کیلوکالری است، بنابراین چربی بیش از ۲ برابر قند کالری دارد. لذا در یک رژیم غذایی متعادل، میزان دریافتی چربی‌ها در مقایسه با قندها (کربوهیدرات‌ها) کمتر است.

بدین‌ترتیب چربی توصیه‌شده در یک رژیم غذایی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کل کالری مصرفی، کربوهیدرات ۵۰ تا ۵۵ درصد و پروتئین به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد است.