تغذیه » اگر استرس داشتیم چی بخوریم؟

یک کاسه بلغور جو دو سر گرم می‌تواند باعث شود بیشتر احساس آرامش کنید. خوردن کربوهیدرات‌های پیچیده تولید سروتونین را افزایش می‌دهد. سروتونین ماده‌ی شیمیایی مغز است که هورمون‌های استرس را کاهش می‌دهد.