مواد غذایی » ‌بهترین زمان نوشیدن آب چه زمان‌هایی است؟

- پس از بیدار شدن از خواب (2 لیوان): کلیه‌ی سموم بدن را برای صرف اولین وعده‌ی غذایی از بدن پاک می‌کند.

- 30 دقیقه قبل از غذا (1 لیوان): به هضم غذا کمک می‌کند.

- 1 ساعت بعد از غذا (1 لیوان): به جذب مواد مغذی غذا کمک می‌کند.

- قبل از حمام کردن (1 لیوان): به کاهش فشار خون کمک می‌کند.

- قبل از خواب (1 لیوان): کمبود آب بدن را در طول شب جبران کرده و از سکته‌ی قلبی جلوگیری می‌کند.         

- هنگام گرسنگی (1 لیوان): اگر احساس گرسنگی کاذب باشد، نوشیدن آب به پُر شدن معده کمک می‌کند.

- هنگام سردرد (1 لیوان): چنانچه سردرد به علت کم‌آبی بدن باشد، با نوشیدن آب رفع می‌گردد.