مواد غذایی » آب و عضلات

آیا می‌دانید چرا بعضی از روزها احساس بی‌رمقی و ناتوانی می‌کنید و قدرت لازم را ندارید؟

- یکی از دلایل آن می‌تواند کم‌آبی بدن باشد. شما برای حرکت دادن عضلات خود به آب نیاز دارید. غلظت و تراکم آب در بافت‌هایی مانند عضله که از نظر متابولیک فعال می‌باشند، بیش از هر جای دیگر بدن است، ولی در بافت‌های غیر فعالی مانند چربی پوست و بعضی از بخش‌های استخوان، کمترین تراکم را دارد. عضلات به‌وسیله‌ی اعصاب کنترل می‌شوند. تحریک الکتریکی اعصاب و انقباض عضلات در نتیجه‌ی تبادل مواد معدنی محلول در آب (سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلرید و منیزیم) بین غشای سلولی عضله و اعصاب روی می‌دهد.

- اگر آب و الکترولیت‌های بدن شما کم باشد، قدرت و کنترل عضلانی شما تضعیف می‌شود. در حقیقت اگر فقط ۲ تا ۴ درصد از وزن آب در بدن‌تان کاهش پیدا کند، حدوداً ۲۱ درصد از کارایی شما در تمرینات قدرتی کاهش پیدا کرده و با کم‌آبی بدن‌تان، قدرت ایروبیک شما تا ۴۸ درصد کاهش خواهد یافت.

- هنگامی‌که ۲ درصد از آب بدن‌تان کاهش پیدا کند، مکانیسم احساس تشنگی در بدن‌تان فعال می‌شود، اما تا این زمان نیز شما دچار کم‌آبی شده‌اید.           

- برای جلوگیری از کم‌آبی بدن‌تان باید در طول روز برنامه‌ای برای نوشیدن مداوم آب داشته باشید.

- اگر هدف شما افزایش عضله است، باید مراقب حجم سلول‌های‌تان یا وضعیت آب سلول‌های عضله‌ی خود باشید. 

- اگر سلول‌های عضله‌ی شما به‌خوبی آبرسانی شود، سنتز پروتئین تحریک شده و تجزیه‌ی پروتئین کاهش می‌یابد.

- کم‌آبی سلول‌های عضله، تجزیه‌ی پروتئین را افزایش داده و سنتز پروتئین را متوقف می‌کند. البته حجم سلول از موارد دیگری چون طرح ژنتیکی فعالیت هورمون و آنزیم و متابولیسم نیز تأثیر می‌پذیرد.