مواد غذایی » نقش کافئین در کالری‌سوزی

مصرف میزان محدود کافئین، باعث تحریک سیستم مرکزی عصبی و بهبود عملکرد قلب، عضله‌ها و رگ‌های خونی و کاهش وزن می‌شود. اما مصرف افراطی آن به طپش قلب و از دست رفتن آب بدن منجر می‌شود. کافئین با بهبود بخشیدن به میزان انرژی و افزایش میزان متابولیسم، قدرت بدن را برای سوزاندن کالری بیشتر می‌کند. در این شرایط، عملکرد ورزشی بهبود یافته و حتی در هنگام استراحت، میزان انرژی که بدن می‌سوزاند، افزایش می‌یابد. با هضم کافئین، سلول‌های چربی مقداری از محتویات خود را رها می‌کنند تا از طریق لیپولیز، چربی به انرژی تبدیل شود.