مواد غذایی » شکلات تلخ قبل از تمرین

در حال حاضر یک مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد شکلات تیره یا کاکائو می‌تواند سطوح اکسید نیتریک را تقویت کند و مصرف آن قبل از تمرین برای جلوگیری از لرزش عضلات و ریکاوری و رشد بهتر عضلات مؤثر است.