مواد غذایی » یک قاشق عسل معادل یک قوطی نوشابه‌ی انرژی‌زای طبیعی است

عسل به‌تدریج انرژی را به عضلات شما منتقل می‌کند، پس مصرف آن بعد از تمرین بسیار مؤثر است.