مواد غذایی » منابع پروتئین بدون چربی

مصرف پروتئین بیشتر، برای مدت طولانی‌تری شما را سیر نگه می‌دارد. در این حالت، هورمون گرلین که مخصوص اشتهاست، کمتر ترشح شده و کالری بیشتری در بدن سوزانده خواهد شد.       
منابع پروتئین بدون چربی عبارتند از:  
- سفیده‌ی تخم‌مرغ؛           
- آب پنیر با پروتئین کازئین؛
- سینه‌ی مرغ؛      
- ماهی آزاد؛        
- سینه‌ی بوقلمون.