عمومی » آرشیو برنامه های مربی

مربی گرامی، در این بخش تمام برنامه هایی که تاکنون ایجاد کرده اید ذخیره شده اند. از آنجا ساختار کلی برخی از برنامه های ورزشی ممکن است مشابه هم باشند. شما می توانید بجای اینکه برنامه جدیدتان را از ابتدا بنویسید، یکی از برنامه های نوشته شده را انتخاب کرده و با فشار آیکون ویرایش برنامه ورزشی، به صفحه ایجاد برنامه منتقل شوید. در آن صفحه با کلیک بر روی کلید کپی مجدد/دابلیکیت، یک کپی از برنامه ای که قبلا نوشته اید ایجاد کرده و نام برنامه را بدلخواه تغییر دهید. اکنون می توانید برنامه جدید را مطابق نیاز شاگرد جدیدتان ویرایش کرده و در اختیار وی قرار دهید.