مواد غذایی » خواص زیره

زیره با خاصیت شکستن مولکول چربی و پیشگیری از ترشح برخی هورمون‌ها سبب کاهش وزن می‌شود. نقش زیره در کاهش وزن به‌علت خاصیت ترموژنیک آن است که سرعت سوخت‌وساز را در بدن بالا برده و سبب می‌شود مولکول‌های چربی بشکنند. در عین‌حال زیره در کم‌اشتهایی نیز مؤثر بوده و سطح هورمونی را که سبب ترشح چربی می‌شود پایین می‌آورد.