عمومی » بهترین زمان تمرین!؟

شما حتما به طور غریزی متوجه شده اید که بهترین زمان برای تمرین همان زمانی است که هم بالاترین سطوح انرژی را برایتان فراهم می کند و هم با برنامه زندگیتان همخوانی دارد . تفاوت های فردی در مورد بهترین زمان ورود برای تمرین ناشی از این حقیقت است که ریتم های شبانه روزی ( ساعت بیولوژیکی) در افراد مختلف اندکی تفاوت دارد. تحقیقات انجام شده در این زمینه نکات ارزشمندی را برای ما روشن می کنند: * بر اساس تحقیقات ، در فعالیت هایی مثل تمرینات قدرتی که عملکرد فرد نیازمند سیستم بی هوازی است، عملکرد قدرتی در اواسط بعد از ظهر و اوایل عصر به طور قابل توجهی بهتر می باشد. این تاثیر به خصوص در مورد تولید صدق می کند. یعنی در ورزش هایی که نیازمند تولید قدرت بیشتری با سرعت زیاد هستند. بهترین زمان تمرین!؟ * در فعالیت های سرعتی ، ورزشکاران در صورت انجام مسابقه با تمرین در اواسط بعد از ظهر و اوایل عصر معمولا زمان های بهتری را به ثبت می رسانند . برخورداری از قدرت و سرعت بیشتر در اواخر روز احتمالا ناشی از این حقیقت است که دمای بدن به مرور در طول روز افزایش یافته و منجر به بهبود انعطاف پذیری و عملکرد عضلات می شود. * در مورد چربی سوزی شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه افرادی که در حدود ۶ عصر تمرین می کنند معمولا پس سوزی (EPOC) بیشتری را هم تجربه می کنند. برخورداری از EPOC بیشتر به این معنی است که بدن در طی دوره ریکاوری پس از تمرین هم کالری بیشتری را می سوزاند. در عین حال ، تحقیقات نشان می دهند که در مورد تمرینات استقامتی ، ساعت تمرین از تاثیر چندانی بر عملکرد برخوردار نیست. اما تجربیات فردی در این زمینه متفاوت هستند. * یکی از نکات جالب توجهی که در مورد مردان مشخص شده است، این است که تستوسترون در هنگام صبح در بالاترین سطح خود است و به مرور در طول روز افت می کند. بر این اساس وزنه زدن در هنگام صبح ممکن است بهترین گزینه برای عضله سازی باشد به علاوه به نظر می رسد که در مردان تمرین در صبح باعث بروز پاسخ تستوسترون بهتری در مقایسه با تمرین در ساعات بعدی روز می شود.