برنامه غذایی » اهمیت برنامه ریزی در بدن سازی

● یكی از نكات بسیار مهم در بدنسازی داشتن برنامه ریزی اصولی است . برنامه ریزی در بدنسازی به دو دسته تقسیم میشود ؛ ۱. برنامه تمرینی ۲. برنامه غذایی و تغذیه اغراق نیست اگراین دو متد مهم برنامه ریزی را دو پایه اصلی ورزش بدنسازی بدانیم و سایر عوامل را فرع بر این دو عامل بدانیم . در دنیای پیشرفته بدنسازی حرفه ای امروز كوچكترین حركات و مدهای تغذیه ورزشكاران زیر نظر مربیان برجسته بدنسازی و متخصصین تغذیه صورت می گیرد . شاید بتوان رئیس جمهور یك كشور را در حال خوردن چیپس با بیسكوییت دید اما مطمئن باشید هیچگاه یك بدنساز حرفه ای موفق را در چنین حالتی نخواهید دید . موفقیت در بدنسازی وابستگی كاملی به اجرای متدهای خاص تغذیه ای و تمرینی این رشته دارد . بسیاری از مبتدیان پس از مدتی كه وارد این رشته شدند خود را از برنامه بی نیاز می بینند و از آنجا كه حس میكنند تمام قواعد این رشته را آموخته اند حتی به دوستان خود هم برنامه های تمرینی می دهند . این اشتباهی است نابخشودنی چرا كه فرد هم بدن خود را به مرور از شرایط ایده آل دور میكند و هم كسانی كه بصورت ناآگاهانه به آنها برنامه های تمرینی داده است و قضیه جایی به مصیبت تبدیل میشود كه در كنار این برنامه كذائی ، مكمل های غذایی به صورت ناآگاهانه توصیه شود كه ممكن است این اشتباه در تجویز مكمل یك قهرمان بالقوه را برای همیشه از صحنه ورزش محو كند . من حتی برنامه های كلاسیك و متعارف كه به دیوار باشگاه ها زده اند یا در سایتهای گوناگون اینترنت وجود دارند را به هیچ وجه توصیه نمیكنم چرا كه هر بدن با توجه حجم ، تفكیك ، وزن ، استخوان بندی ، وراثت و عوامل محیطی ورزشكار، نیازمند یك برنامه تمرینی و تغذیه ای مجزاست و هر برنامه ای بر روی هر بدنی مفید واقع نمی شود . به هر صورت توصیه ما برای مبتدیان و حتی حرفه ای های امیدوار به قهرمانی تغذیه ، برنامه ریزی و تمرین تحت نظر مربیان كارآزموده و حرفه ای و متخصصین تغذیه مجرب است كه عمر خود را در كنار ورزشكاران این ورزش سپری كرده اند و با توجه به تجربه خود مطمئنا شرایط مطلوبی را برای بدنساز ایجاد خواهند كرد . بنابراین گام اول در بدنسازی داشتن برنامه تمرینی و تغذیه ای اصولی است.