مواد غذایی » انجیر و شیر سویا

برای افزایش وزن، مخلوط انجیر با شیر سویا ترکیب مناسبی است و می‌توانید آن را بین وعده‌های غذایی مصرف کنید.