تغذیه » نقش پروتئین ها در ورزش

پروتئین به دلیل کاربردی که در ساخت و ترمیم بافتها دارد بخش مهمی از اکثر رژیم های غذایی را تشکیل می دهد بنابراین در تمرین کنندگان قدرتی و پرورش اندام کاران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. نقش پروتئین ها در ورزش کار شدید سبب تجزیه بافتهای عضلانی می شود بنابراین شخص ورزشکار نیاز به مقدار بیشتری پروتئین نسبت به میزان طبیعی آن دارد تا بدن بتواند این آسیب ها را ترمیم نموده و توده عضلانی را افزایش دهد به هنگام دوره های تمرین شدید جذب ناکافی پروتئین سبب می شود تا میزان تجزیه پروتئین بیش از میزان سنتز آن باشد که خود منجر به کاهش بافتهای پروتئینی می گردد این بدان معنی است که ساعت ها تمرین سخت می تواند سبب کاهش اندازه و توان عضله گردد برای جلوگیری از این مسئله نیاز است که پروتئین کافی مصرف شده تا به عضله مجال رشد کافی داده شود و در کنار آن برای حفظ توده عضلانی کربوهیدرات کافی نیز مصرف گردد. پروتئین ها علاوه بر رشد و ترمیم عضله در کارهای دیگری نیز نقش دارند برای مثال پروتئین ها مسئول عملکرد ایمنی بوده و در ساختار آنتی بادی ها نقش دارد پروتئینهای برای لخته شدن خون بینایی تولید آنزیم و هورمون تعادل مایعات و تولید بافتهای پیوندی نیز ضروری می باشند آمینو اسید ها (اسید های آمینه) پروتئین ها ترکیبی از زنجیره اسید های آمینه (AAs)هستند که از اتصال این اسید های آمینه و تجمع آنها در کنار هم پروتئین بوجود می آید ۲۰ نوع اسید آمینه مختلف (AAs) وجود دارند که بدن قادر به ساخت ۱۱ نوع از آنها (اسید آمینه های غیر ضروروی) بایستی از طریق غذاهای که می خوریم به بدن برسند برای اینکه ساخت پروتئین ها در بدن انجام شود می بایست هر ۹ نوع اسید آمینه ضروری در بدن وجود داشته باشند اسید های آمینه اسید آمینه های غیر ضروری : میتواند بوسیله بدن ساخته شوند ۱۱ نوع از ۲۰ نوع AAs اسید آمینه های ضروری : در بدن ساخته نمی شوند باید از طریق غذا کسب شوند ۹ نوع از ۲۰ نوع AAs پروتئین های کامل در مقابل پروتئین های ناقص برای پرورش اندام کاران و ورزشکاران قدرتی مصرف غذاهای که حاوی پروتئین بوده و هر ۲۰ نوع اسید آمینه را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است البته تمرکز بیشتر بایستی بر جذب ۹ اسید آمینه ای باشد که بدن نمی تواند آنها را بسازد ۹ اسید آمینه ضروری که مستقیما بایستی از طریق غذا جذب شوند بدن ۱۱ اسید آمینه دیگر را خواهد ساخت غذاهایی که حاوی هر ۹ اسید آمینه ضروری باشند به عنوان پروتئین های کامل نامیده می شوند و برای ورزشکراان لازم می باشند غذاهایی که حاوی چند تا از این ۹ اسید آمینه ضروری باشند پروتئین های ناقص نامیده می شوند چدول زیر لیست مختصری از پروتئین های کامل و ناقص و شاخصه هایشان را نشان می دهد نقش پروتئین ها در ورزش پرورش اندام کاارن و ورزشکاران قدرتی گیاهخوار کسانی هستند که به پروتئین های گیاهی اتکا می کنند این افراد بایستی توجه خاصی در جذب پروتئین ها داشته باشند در حالی که افراد گوشت خوار می توانند تمامی اسید آمینه های مورد نیاز بدن را کسب نموده اما گیاهخوارها بایستی تلاش بیشتری کرده و در انتخاب غذاها دقت نمایند آنها بایستی برای فراهم نمودن نه اسید آمینه ضروری بدن انواع مختلفی از پروتئین های گیاهی را مصرف نماید ورزشکاران گیاهخوار بایستی پروتئین های گیاهی زیادی را به صورت ترکیبی مصرف کنند یک مثال از ترکیب دو پروتئین ناقص غذایی که می تواند تشکیل پروتئین کامل را دهد شامل کره بادام زمینی و نان می باشد ترکیب این دو می تواند هر نه اسید آمینه ضروری را داشته باشد در حالیکه هر کدام از اینها تنهایی کامل نیستند تذکرات تغذیه ای : مطمئن شوید که با توجه به اندازه بدنتان پروتئین کافی مصرف می کنید از غذاهای پروتئینی متنوع استفاده کنید