مکمل های ورزشی » مکمل روغن ماهی را فراموش نکنید!

بی تردید بارها شنیده اید که باید از چربی های مفید و اسید های چرب ضروری استفاده کنید یکی از این اسید های چرب که به عقیده پژوهشگران در حفظ سلامت بدن و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها یک معجزه بزرگ به حساب می آید امگا ۳ است در مکمل های روغن ماهی مقدار قابل توجهی از این اسید چرب وجود دارد (تقریبا ۳۰ درصد) روغن ماهی به سرعت التهاب را کاهش می دهد و به بهبود آسیب دیدگی ها کمک می کند روغن ماهی در درمان بیماری های و التهاب های مفصلی و حفظ سلامت مفصل ها نقشی موثر دارد احتمال لخته شدن خون را به شدت کم می کند روی توانایی های ذهنی و فکری شما اثر میگذارد و آن را افزایش می دهد بدنسازان می توانند روزانه روغن ماهی را در نوبت های غذایی تقسیم و دریافت کنند با مصرف این مقدار روغن ماهی ۱۸۰۰ میلی گرم امگا ۳ دریافت می شود