ویتامین ها » ویتامین ها و مواد معدنی

اغلب افراد جامعه ما از ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان بخشی از غذایشان یا به عنوان مکمل استفاده می کنند وقتی که از مکمل های غذایی نام می بریم اغلب مردم فکرشان به قرص های ویتامینی که همه جا یافت می شوند معطوف می شود. در واقع ویتامین ها و مواد معدنی بسیار مهم می باشند اما مکمل های غذایی مهمتری نیز وجود دارند. ویتامین ها و مواد معدنی رایج اغلب نمونه هایی از ترکیب تعدادی مکمل با یکدیگر است که برای مصرف آسانتر و در برخی موارد برای تاثیر بیشتر استفاده می شوند. روی کمبود روی در انسانها بسیار شایع بوده و در ورزشکاران سطوح آن در پلاسمای خون پائین می آید به دلیل اینکه روی به عنوان اجزای سازنده بیش از صد ها آنزیم مهم بدن می باشد کمبود روی می تواند سبب اثرات منفی بر عملکرد شود در زمان کمبود روی مکمل سازی با روی افزایش ترشح GH و IGF و تستسترون پلاسما و تعداد اسپرمها را سبب می گردد همچنین می تواند اثرات معکوسی بر تولید مجدد هورمونها داشته باشد. در یک تحقیق منتشر نشده مصرف منیزیم و روی منجر به افزایش قدرت و بالا رفتن سطوح تستسترون گردید. جنبه جالب این تحقیق این بودکه افزایش سطوح تستسترون در گروه بازیکنان فوتبال رقابتی NCAA بوده که همگی دارای تمرینات قدرای بوده اند. منیزیم مکمل های منیزیم سبب افزایش قدرت و ساخت پروتئین می شوند یافته هایی تحقیقات دیگر نشان دادند که با کاهش وزن اضافی بدن تنظیم فعالیت جسمانی و احتمالا با جبران کمبود منیزیم حساسیت انسولین می تواند بهبود یابد . کلسیم کلسیم سبب انقباض فیلامانهای اکتین و میوزین سلول عضلانی و در نتیجه تولید نیرو شده که این عوامل باعث حرکت می شوند . هنگامی که عصب پیامهایی را به سلول عضلانی می فرستد تا سلول منقبض شود کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی رها شده و به ناحیه فیلامانهای انقباضی رفته تا سبب ایجاد انقباض گردد. در یک تحقیق مکمل کلسیم سبب به تاخیر افتادن شروع خستگی در عضلات مخطط گرددید. در طول تمرین کلسیم مانع از گرفتگی عضلانی و سبب افزایش ترشح هورمون رشد می گردد. از طرفی ویتامین D از گروههای وابسته شیمیایی است که جذب کلسیم هضم شده از طریق روده را تنظیم می کند کرومیوم کرومیوم در متابولیسم کربوهیدرات ها و چربیها نقش دارد به دلیل اینکه در هنگام تمرین نیاز به کرومیوم افزایش می یابد و میزان آن در غذاهای جدید تصفیه شده کم می باشد ورزشکاران بایستی زیر نظر متخصص مربوطه از منابع غذایی غنی از کرومیوم یا مکمل ها در برنامه غذایی شان استفاده نمایند بین شروع دیابت زودرس و بیماریهای قلبی – عروقی با مصرف ناکافی کرومیوم ارتباط وجود داشته و با مصرف کرومیوم به میزان کافی می توان از عوامل خطرزای این بیماریها کاست.