عمومی » نیما عظیما-Nima Azima

نیما عظیما

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی انرژی+

نویسنده کتاب راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی ( نیما عظیما، آرش دیانی - 1396 شابک: 9789647696395 )

Nima AzimaThe chief executive officer and Owner of Enery+ company