عمومی » آرش دیانی - Arash Dayani

Arash Dayani

Master of Strategic Management

Official fitness coach

Author of Nutrition and Exercise; A Practical Guide

Author of Health and Fitness Management

Energyplus.ir website manager

Founder and Owner of fit3.irآرش دیانی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
مربی رسمی هیئت پرورش اندام
نویسنده کتاب  راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی
نویسنده کتاب  مدیریت سلامت و تناسب اندام
نویسنده کتاب  مدیریت کیفیت
مدیر سایت انرژی+
.