عمومی » متن بالای صفحه رژیم های من

مربی گرامی، در این بخش تمام رژیم های غذایی که تاکنون ایجاد کرده اید ذخیره شده است از آنجا که ساختار کلی برخی از رژیم های غذایی ممکن است مشابه هم باشند. شما می توانید بجای اینکه رژیم جدیدتان را از ابتدا بنویسید، یکی از رژیم های نوشته شده را انتخاب کرده و با فشار آیکون ویرایش رژیم غذایی، به صفحه ایجاد رژیم منتقل شوید. در آن صفحه با کلیک بر روی کلید کپی مجدد/دابلیکیت، یک کپی از رژیمی که قبلا نوشته اید ایجاد کرده و نام رژیم را بدلخواه تغییر دهید. اکنون می توانید رژیم غذایی جدید را مطابق نیاز شاگرد جدیدتان ویرایش کرده و در اختیار وی قرار دهید.