رژیم غذایی » نکته هایی برای دریافت کلسیم بیشتر از رژیم غذایی

1-ازشیر و ماست کم چرب استفاده کنید انها کلسیم بیشتری دارند.

2-شیر کم چرب را گرم بخورید.

3-شیر یا ماست را به سوپ اضافه و یا نان ساندویچی را به کمی ماست اغشته کنید.

4-شیرکم چرب را با پورهی سیب زمینی ترکیب کنید.

5-کمی پنیر به نان برشته سیب زمینی پخته یا ماکارونی اضافه کنید.

6-اگر شیر ساده دوست ندارید انرا با میوه یا دیگر طعم دهنده ها مانند ذرت نسکوئیک یا … مخلوط کنید.

7-برای میان وعده از شیرهای تجاری طعم داری استفاده کنید که از شیر کم چرب تهیه می شوند.

8-سبزی های برگدار تیره مانند بروکلی بخورید زیرا جذب کلسیم از انها به راحتی امکان پذیر است جذب کلسیم از اسفناج به سختی انجام می شود.

9-اگر از فراوردههای لبنی استفاده نمی کنید نوشیدنی سویای غنی شده با کلسیم بخورید.

10-  مصرف نمک و غذاهای شور را کاهش دهید زیاد بودن نمک غذا سبب دفع بیشتر کلسیم در قالب ادرار می شود غذاها راکم نمک بخورید.

11- کافئین دریافتی را کاهش دهید مقادیر زیاد کافئین می تواند جذب کلسیم را کاهش دهد.