کاهش و افزایش وزن » ۵ روش برای افزایش وزن

1- ورزش کنید. 
2- آب کمتر بنوشید. 
3- بعد از ورزش غذا بخورید. 
4- از پرخوری اجتناب کنید. 
5- آجیل را به برنامه روزانه خود اضافه کنید.