کاهش و افزایش وزن » سه راهکار ساده برای کاهش وزن

 1- مصرف قند و کربوهیدرات را کم کنید.
 2- پروتئین،چربی و سبزیجات بخورید.
 3- سه روز در هفته وزنه بزنید.