کاهش و افزایش وزن » روش هایی برای افزایش وزن

1- یکباره چندین غذا را با هم بخورید. 
2- غذاهای سالم اما متراکم بخورید. 
3- با شکم پر به رختخواب بروید. 
4- بیشتر، بیشتر و بیشتر غذا بخورید.
5- مولتی ویتامین ها را فراموش نکنید.