کاهش و افزایش وزن » نکات مهم در افزایش وزن

1- زیاد غذا بخورید. 
2- چیزهای خوب را به مبزان زیاد بخورید. 
3- پروتئین=ساخت بلوک برای عضلات.
4- کربوهیدرات ها عضله نمی شوند.
5- تمرینات ترکیبی مانند بارفیکس و پرس سینه دوست شما هستند.
6- عضلاتتان استراحت دهید. 
7- به اندازه کافی بخوابید.