کاهش و افزایش وزن » لاغری و روش های لاغری

1- لاغری و کاهش وزن از طریق رژیم غذایی 
2- لاغری از طریق داروهای لاغری 
3- لاغری و تناسب اندام با استفاده از ورزش و تحرک 
4- لاغری و برداشتن چربی های اضافه بدن با عمل های جراحی