عضلات، استخوان ها و مفاصل » تأثیر تمرینات قدرتی بر مفاصل و استخوان‌ها

بهترین اثر این نوع تمرینات، افزایش بافت عضلانی قدرتمند اطراف مفصل است. انجام تمرینات قدرتی ۲ یا ۳ بار در هفته برای ساخت استخوان و عضلات اطراف مفصل نیاز است. بدین‌منظور می‌توان از کش بدنسازی، TRXیا وزنه‌های بدنسازی استفاده نمود. مقدار مقاومت تمرینات باید در حدی باشد که عضلات را خسته کرده و به مفاصل آسیب نرساند.

برای تقویت کلیه‌ی مفاصل، استخوان‌ها و عضلات بدن باید گروه‌های عضلانی بزرگ و اصلی مانند دست‌ها و پاها را تمرین دهید و بین روزهای تمرینی حداقل یک روز استراحت و ریکاوری را رعایت کنید.