ریکاوری » 6 گام برای ریکاوری سریع در بدنسازی

۱- پس از تمرین‌ غذای مناسب بخورید.

ورزش باعث تخلیه‌ی انرژی عضلات و تخلیه‌ی ذخایر گلیکوژن می‌شود، بنابراین باید آن‌ را با کربوهیدرات و پروتئین بازسازی کنید. ایده‌آل مصرف مواد غذایی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین است.

۲- آب فراوان بنوشید.   
۳- مکمل‌های مناسب مصرف کنید.    

ابتدایی‌ترین مکمل پیشنهادی برای افرادی که به مدت طولانی به شدت تمرین کرده‌اند، گلوتامین است. این مکمل، فراوان‌ترین آمینو اسید در عضله بوده و همچنین در طول تمرین خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.    
4- به زمان ریکاوری اهمیت بدهید.    

خیلی مهم است که قسمت‌های خاصی از بدن‌تان پیش از اینکه دوباره بخواهید تمرین‌شان دهید، ۴۸ تا ۷۲ ساعت استراحت کنند.

۵- به اندازه‌ی کافی بخوابید.       

در طول خواب، بدن شما هورمون‌های رشد را منتشر کرده که به ترمیم و رشد عضلات‌تان کمک می‌کنند. پس اطمینان حاصل کنید که هر شب ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابید.

۶- به بدن‌تان گوش کنید.           

اگر احساس می‌کنید بیش از حد خسته‌اید، درد دارید و یا بیمار شده‌اید، بهتر است تمرین آن روزتان را نادیده بگیرید.