روانشناسی ورزش » علائم اعتیاد به ورزش

- تمایل به اینکه ورزش یک علاقه‌ی غیر قابل کنترل است تا یک تفریح؛

- احساس گناه، افسردگی یا تحریک­‌پذیری به هنگام ورزش نکردن؛

- تمایل افراطی به اینکه شغل، مطالعات یا روابط در مسیر ورزش باشد؛

- غیبت از مدرسه، دانشکده یا کار برای انجام ورزش؛

- انجام ورزش علی­رغم جراحت، خستگی یا بیماری؛

- تمرین با همان الگوی سفت و سخت همیشگی؛

- ورزش به مدت بیش از دو ساعت در روز، بارها و بارها؛

- تلاش مستمر در کاهش وزن و سوزاندن کالری؛

- ورزش کردن در هر شرایطی، حتی زمان بیماری و یا زخمی بودن؛

- تداوم ورزش تا رسیدن به نقطه‌ی درد و فراتر از آن.