شکم و پهلو » 2 اشتباهی که در به‌دست آوردن شکم شش‌تکه مرتکب می‌شوید

اولین اشتباهی که خیلی‌ها مرتکب می‌شوند این است که فکر می‌کنند هر چیزی بیشتر باشد، بهتر است. این تفکر صحیح نیست، بلکه برای ساختن عضلات شکم باید روی تکرارهای کمتر تمرکز کنید. دامنه‌ی 12-10 تکرار برای این منظور کافی است و هر زمان که حرکت در این دامنه خیلی ساده شد باید از مقاومت اضافی استفاده کنید.   

- دومین اشتباهی که شاید در نمایان کردن سیکس‌پک دچارش شوید، فراموش کردن لایه‌ی چربی روی عضلات است، لذا لازم است برای کاهش این درصد چربی تلاش زیادی انجام دهید.