عضلات، استخوان ها و مفاصل » دلایل آسیب مفاصل

1- دویدن‌های سریع؛

2- بلند کردن وزنه‌های سنگین؛

3- عدم انجام تمرینات کششی بعد از ورزش؛

4- گرم و سرد نکردن مناسب قبل و بعد از ورزش؛

5- انجام تمرینات خیلی سخت و بیش از حد در یک جلسه‌ی تمرینی..

توصیه می‌شود جهت پیشگیری از آسیب و درد مفاصل به نکات ورزشی زیر توجه داشته باشید:

1- برای حفاظت از مفصل از کفش ورزشی استاندارد استفاده کنید؛

2- سعی کنید همیشه تعادلی بین تمرینات کاردیو با ضربات بالا مانند دویدن، و تمرینات کاردیو با ضربات پایین مانند دوچرخه ثابت ایجاد کنید؛

3- عضلات اطراف مفاصل را تقویت کنید؛

4- تمرینات انعطاف‌پذیری ایستا و پویا را در برنامه‌ی تمرینی خود انجام دهید؛

5- در هر جلسه‌ی تمرینی، گرم کردن و سرد کردن را حتماً رعایت کنید؛

6- به‌تدریج شدت تمرینات را بالا ببرید؛

7- از تمرینات و حرکاتی که باعث می‌شوند دست‌ها به پشت گردن بروند و فشار مضاعفی بر مفصل شانه وارد شود، پرهیز کنید؛

8- برای تقویت زانوها، مچ پاها و لگن، تمرین اسکوات و برای تقویت شانه‌ها و دست‌ها، بارفیکس و شناسوئدی انجام دهید.