استراحت » روش‌هایی برای افزایش کیفیت خواب ورزشکاران

1- خواب را در اولویت قرار دهید.
به ورزشکاران توصیه می‌شود به مدت سه هفته‌ خواب خود را در اولویت قرار دهند. با این روش، بعد از سه هفته‌ خودبه‌خود به خواب خود اهمیت می‌دهید و برنامه‌ی خواب خود را به‌درستی تنظیم می‌کنید.           
2- خواب خود را اندازه‌گیری کنید.   
3- دما را کاهش دهید.       
4- 20 تا 30 دقیقه قبل از خواب کتاب بخوانید. 
5- قبل از خواب دستگاه‌های الکترونیکی را خاموش کنید.
6- ذهن را آرام کنید.