حرکات کششی » آیا می‌دانید کشش برای رشد عضله بسیار مهم بوده و نقش مهمی ایفا می‌کند؟

عضلات در کیسه‌هایی محکم با بافت پیوندی به نام نیام قرار گرفته‌اند. این بافت پیوندی می‌تواند مانع رشد عضله شود. این لایه‌ها بسیار محکم هستند و جایی برای رشد بیشتر عضله ندارند. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای رشد عضله، کشش این بافت‌ها برای جا باز کردن، و درنتیجه رشد است. کشش کامل عضله، بافت پیوندی آن را گسترده‌تر و پهن‌تر کرده و جای بزرگتری برای رشد عضله ایجاد می‌کند. توجه داشته باشید که پیش از کشش، باید بدن خود را گرم کنید.