سلامت عمومی » بهترین مواد غذایی برای کبد

۱- بلغور جو دوسر        

2- کلم بروکلی

3- قهوه         

4- چای سبز   

5- آب          
6- بادام         

7- اسفناج