روانشناسی ورزش » شاخص‌ها و ویژگی‌های اعتیاد ورزشی چیست؟

مثل هر اعتیاد دیگری، اعتیاد به ورزش ۳ جزء مهم دارد که عبارتند از:

1- وابستگی: یعنی این احساس که برای شاداب بودن، ورزش روزانه ضروری است.    

2- تحمل و مقاومت: یعنی به‌صورت پیشرونده‌ای نیاز به انجام ورزش شدیدتر وجود داشته باشد تا به سطح یکسانی از شادابی و احساس خوب برسید.           

3- علائم ترک: به‌صورت خستگی و ضعف 36-24 ساعت پس از ترک ورزش تعریف می‌شود. علائم افسردگی، اضطراب، تحریک‌پذیری و بی‌قراری شایع است.