روانشناسی ورزش » اعتیاد به ورزش چیست؟

اعتیاد ورزشی یک اتکای ناسالم و غیرعادی به ورزش برای عملکرد روزانه‌ی شخص است. در اعتیاد به ورزش، معمولاً پرداختن به ورزش به‌عنوان تنها وسیله‌ی دفاعی در برابر استرس‌های روزمره درمی‌آید و فرد بیشتر به آن می‌پردازد.        
· علت اعتیاد ورزشی چیست؟           

اکثر تمرینات ورزشی شدید باعث افزایش اندورفین می‌شوند. با توجه به اینکه بدن فقط در زمان فعالیت، اندورفین تولید می‌کند، بیشتر بودن این ماده باعث می‌شود قدرت تحمل ما در برابر فشارهای فیزیکی بیشتر شود. لذا با وجود میزان بالای اندورفین، اکثر افراد بعد از آن به ورزش اعتیاد پیدا می‌کنند.