ریکاوری » چند نکته‌ی مهم در مورد ریکاوری

- مدت زمان استاندارد ریکاوری برای هر عضله ۷۲ ساعت است، نه ۲۴ ساعت!

- بهترین برنامه‌های تمرینی برنامه‌هایی هستند که در هفته ۲ روز استراحت دارند.   

- استراحت به معنی منع بودن شما از تمام فعالیت‌های ورزشی در آن روز است. فکر اینکه روز استراحت خود را با یک تمرین ساده یا ریزه‌کاری‌های برنامه‌ی تمرینی مثل تمرین کول، ساعد و ... بگذرانید، نکنید.