استراحت » خوابیدن به شما انرژی می‌دهد

در مطالعه‌ای که در دانشگاه نورس وسترن انجام گرفت، پژوهشگران رابطه‌ی بین خواب و تمرینات ورزشی را بررسی کردند و دریافتند زمان طولانی برای به خواب رفتن و مدت زمان خواب کمتر، بر عملکرد ورزش در اجرای تمرینات روز بعد تأثیرگذار است.