استراحت » تأثیر خواب بر کاهش و افزایش وزن

بدن شما نه‌تنها برای سوزاندن کالری احتیاج به استراحت کافی‌ دارد، بلکه با توجه به نتایج پژوهش‌ها، چنانچه در طول شبانه‌روز خواب کافی‌ داشته‌ باشید، صبح روز بعد میل کمتری به پُرخوری خواهید داشت. از سوی دیگر، کم‌خوابی موجب مقاومت در برابر انسولین شده و ضمن ایجاد تداخل در فرآیندهای متابولیک چربی، منجر به افزایش وزن می‌شود. 

اختلال در خواب باعث ایجاد اختلالات در ریکاوری عضلات و انباشتگی گلیکوژن بعد از محرومیت خواب، کاهش عملکرد و کاهش انرژی می‌شود. فرآیندهایی که در زمان استراحت رخ می‌دهند، برای بدنسازی و ریکاوری بدن بعد از تمرینات سخت و شدید ضروری می‌باشند، لذا کاهش خواب باعث کاهش دستیابی شما به اهداف‌تان شده و بر عملکرد فردی شما تأثیرگذار خواهد بود.