عضلات، استخوان ها و مفاصل » گرفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

این نوع گرفتگی معمولاً پس از جلسه‌ی اول و یا جلسات اول پیش می‌آید. دلیل آن آسیب‌ها و پارگی‌های ریز عضلانی است که منجر به درد می‌شود. درد 24 تا 48 ساعت بعد شروع شده و معمولاً تا 72 ساعت بعد کاملاً رفع می‌گردد.      

پس از گرفتگی عضلانی، دو روش برای شروع مجدد تمرین وجود دارد:

- روش اول: تمرین را به‌طور معمول شروع کرده و این درد را کمی تحمل کنید تا بدن سازگار شود.

- روش دوم: تمرین با شدت و بار سبک شروع کنید تا بدن سازگار شود.

استفاده از ویتامینC  در دُز بالا، یعنی حدود 500 تا 1000 میلی‌گرم، نیز به کاهش گرفتگی عضلانی کمک می‌کند.