عضلات، استخوان ها و مفاصل » 6 راهکار ساده برای تقویت استخوان‌ها‌

1- به رژیم غذایی خود سبزی اضافه کنید؛

2- آب پرتقال مصرف کنید؛

۳- در ساعت‌های اولیه و آخر روز آفتاب بگیرید؛

4- نوشیدنی‌های گازدار مصرف نکنید؛

۵- مکمل‌های کلسیم را درست مصرف کنید؛

6- به ارتباط ریزمغذی‌ها با استخوان‌های مستحکم توجه داشته باشید.